תהילים חברתי

קוראים תהילים יחד

אתר תהילים חברתי מאפשר לכם בקלות וללא תשלום לשתף את ידידכם בקריאת משותפת של ספר התהילים, ובכך להשלים ספר אחר ספר ולהרבות בזכויות עבור יקירכם מתוך אחדות עם ישראל.
פתיחת קריאה חדשה
163,725 פרקי תהילים
878 ספרי תהילים
17,189 יהודים מרחבי העולם
4,457 החלטות טובות

נפתחו לאחרונה

למה קריאת תהילים כ״כ חשובה?

דוד המלך עליו השלום העניק לעם ישראל מתנה נפלאה – את ספר התהילים. פרקי התהילים מבטאים מצבים שונים בחייו של דוד המלך. יש בהם ביטוי רגש רבים המהווים כלי ביטוי לדורות, לכל אחד ואחת מאתנו לכל מצב שהוא.

בספר התהילים כלול הכל. כל אשר היה ואשר עתיד להיות עם כל אחד ואחד. ניתן למצוא את כל תהיות הנפש, נפתוליה, משבריה וגליה; כל רגשות הקודש, תחושות ההודיה לה' יתברך, התפעלות מפלאי הבריאה, סלידה מן הרע וגעגועים אל הטוב. כל אחד מוצא את עצמו בספר התהילים.

ידועה אמרתו של רבי נחמן מברסלב בספר המדות: "ספר תהילים, כל לב נשבר ימצא בו תחבושת, עד שאין לך בקשה בעולם מהבקשות המזדמנות שלא תמצא מרגוע לנפשך כצלמה ודמותה בספר תהילים, כאילו מלבך תוציא מילים כאלה, ופיך ולשונך יעריכו הבקשות המסודרות".

רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, בספרו מאור ושמש כתב: "דוד המלך עליו השלום היה מתפלל על כל הענינים שצריכים ישראל עד ביאת משיחנו. על החולים שיתרפאו, על הבריאים שלא יחלו ועל פרנסתם שיתברכו, ולבטל מהם כל גזירות קשות".

רבי יוסף יצחק מליובאוויטש כתב: "אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות ועולים מעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפי אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים".

אתר זה הוקם לזכותה ולרפואתה של הניה רבקה בת מלכה שתזכה לבריאות טובה ולאריכות ימים ושנים תרווה נחת מכל יו"ח אכי"ר.
הקישור הועתק