SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות לבנה בת ג’ורג’יה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות לבנה בת ג’ורג’יה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר