SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות תקוה בת גורגיה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות תקוה בת גורגיה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר