SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות פרחה בת נאיה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות פרחה בת נאיה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר