SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דבורה בת מסעודה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דבורה בת מסעודה

*חברים יקרים!* אנא התפללו לרפואת *דבורה בת מסעודה* שתזכה לקום ממיטת חוליה במהרה , אמן

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר