SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רוברט בן משה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רוברט בן משה

לרפואת רוברט בן משה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר