SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אביגדור בן לאה בתוך שאר חולי עמו ישראל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אביגדור בן לאה בתוך שאר חולי עמו ישראל

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר