SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אמונה בת מורן כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אמונה בת מורן

תינוקת קטנה מאושפזת בטיפול נמרץ עקב מצוקה נשימתית

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר