SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אמיר בן חנה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אמיר בן חנה

להצלחתו בניתוח מעקפים ולרפואה שלמה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר