SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות גור רפאל בן לימור כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות גור רפאל בן לימור

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר