SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רפאל יהודה בן מזל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רפאל יהודה בן מזל

לרפואה שלמה ומהירה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר