SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות ליאנה בת פולינה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות ליאנה בת פולינה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר