SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אליה בן כרמית כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אליה בן כרמית

להצלחת הניתוח ולהחלמה מהירה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר