SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות ליאור בת אורלי כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות ליאור בת אורלי

נא להתפלל תהילים לרפואת ליאור בת אורלי שעברה תאונה קשה וכרגע היא במצב קשה וזקוקה לרחמי שמים מרובים ,וש ה' ישלח לה רפואה שלמה בשאר כל חולי עמו ישראל

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר