SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות הודיה בת ורד (וידה) כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות הודיה בת ורד (וידה)

להצלחת ניתוח ראש

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר