SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דוד בן מזל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דוד בן מזל

לרפואה שלימה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר