SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אורית רחל בת הלן כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אורית רחל בת הלן

אנא התפללו לרפואת אורית רחל בת אלן לרפואת הנפש והגוף . שתקום על הרגליים בריאה ושלמה ושה׳ יזכה אותה לחיים ארוכים ומאושרים

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר