SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות נילי זאקלין בת אסתר כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות נילי זאקלין בת אסתר

קורונה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר