SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד יעל רבקה בת רויטל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

יעל רבקה בת רויטל

ללידה קלה בבריאות ושימחה😃

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר