SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יעל יאסמינה בת פורטונה מזל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יעל יאסמינה בת פורטונה מזל

שתחזור לאיתנה ושה'ישלח לה בריאות שלימה-אמן!!

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר