SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אבישג בת טופז כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אבישג בת טופז

פעוטה,שזקוקהלתפילות ורחמי שמיים אנא כל אחד/ת לקרוא לפחות פרק 1

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר