SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד עם ישראל ואחינו הפצועים בדרום ובשאר הארץ כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

עם ישראל ואחינו הפצועים בדרום ובשאר הארץ

ברצוננו לבקש ממכם להגיד פרק תהילים ואפילו לקחת על עצמכם את הזכות לעשות מעשה טוב למטרה הנעלה שהיא לעודד ולהתפלל בשביל עמנו היקר שנעבור במהרה תקופה קשה זאת, ולהתפלל לרפואת הפצועים ואחינו בדרום אשר סובלים מזמן קשה במיוחד.

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר