SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות פייגא ליבא בת ברכה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות פייגא ליבא בת ברכה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר