SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אושרת אסתר בת שרה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אושרת אסתר בת שרה

סבתא אהובה שלנו צריכה כוח ותפילות כדי לצאת מההמצב הרפואי המורכב שלה. נשמח שתצטרפו אלינו לתפילות! אושרת אסתר בת שרה.

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר