SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות הדסה בת מזל רחל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות הדסה בת מזל רחל

מאושפזת בבית חולים עם חום גבוה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר