SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות זהבה גלה בת פולה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות זהבה גלה בת פולה

נמצאת בטיפול נמרץ שקריאת תהילים תתקבל

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר