SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דבורה לאה בת חנה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דבורה לאה בת חנה

חולה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר