SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אפרים בן מזל שיחי' כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אפרים בן מזל שיחי'

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר