SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות מיכאל מנחם הכהן בן ביילא דבורה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות מיכאל מנחם הכהן בן ביילא דבורה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר