SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דורון בן הלן כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דורון בן הלן

להצלחת הניתוח ולרפואה שלמה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר