SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רבקה בת ריינה מלכה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רבקה בת ריינה מלכה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר