SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות לירז קרווני בת גילה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות לירז קרווני בת גילה

לרפואת לירז קרווני בת גילה שבע״ה ה׳ ישמור עליה ועל העובר שבבטנה ללידה בזמן ולידה קלה בע״ה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר