SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות שמעון בן חנה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות שמעון בן חנה

זקוק לרחמי שמיים

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר