SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רפאל בן עליה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רפאל בן עליה

עבר אירוע מוחי , לרפואה והחלמה מהירה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר