SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות בנימין בן פרנקה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות בנימין בן פרנקה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר