SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות תפארת בת ורד כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות תפארת בת ורד

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר