SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות בלומא בת אורה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות בלומא בת אורה

נא לומר תהלים לרפואת בלומא בת אורה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר