SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אילן חכים בן נחמה וצח בן יפעת כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אילן חכים בן נחמה וצח בן יפעת

רפואה שלמה ובשורות טובות

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר