SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אליהו בן שושנה מסודי כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אליהו בן שושנה מסודי

לרפואה שלימה והחלמה במהרה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר