SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות תרזה בת איבון כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות תרזה בת איבון

לרפואה שלמה והחלמה מהירה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר