SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות פריידל חרנה בת סילקה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות פריידל חרנה בת סילקה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר