SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות משה בן לאוני כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות משה בן לאוני

בבקשה לקרוא לרפואת החולה משה בן לאוני

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר