SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דרורה בת שלומית כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דרורה בת שלומית

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר