SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אברהם בן בנימין וזיזילה לאה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אברהם בן בנימין וזיזילה לאה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר