SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יוסף זהר בן יפה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יוסף זהר בן יפה

לרפואה והצלחה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר