SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יהרון בן חדווה אמירה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יהרון בן חדווה אמירה

רחמי שמיים מרובים.

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר