SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות חיים דבש בן טפטו כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות חיים דבש בן טפטו

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר