SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות תמיר בן ציפורה דבורה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות תמיר בן ציפורה דבורה

רפואה שלמה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר