SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רבקה בת טובה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רבקה בת טובה

גילו חיידק מסוכן

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר