SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אדל בת אושרת כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אדל בת אושרת

ילדה בת שלש שצריכה לעבור טיפול מסובך עכב מחלה בעיניים

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר